Yêu cầu khẩn trương xây lộ trình chuyển các trạm thu giá sang thu tự động không dừng

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, thời gian qua, việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đã được Bộ GTVT triển khai, đạt kết quả bước đầu (Ảnh minh họa)

Hôm nay, ngày 10/4/2018, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp ngày 5/4 về rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, quản lý vận hành, khai thác các dự án BOT và lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông vận tải nói riêng theo hình thức hợp đồng BOT là cần thiết, phù hợp với Nghị quyết 13 ngày 16/1/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, được nhân dân ủng hộ. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức PPP, trong đó có BOT; hệ thống hạ tầng giao thông đã có sự phát triển tích cực, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới.

"Bộ GTVT đã tích cực rà soát, có phương án xử lý một bất cập tại các trạm thu giá (về vị trí đặt  trạm, mức giá và phương án miễn giảm giá dịch vụ đối với người dân và doanh nghiệp khu vực lân cận các trạm BOT…). Việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đã được Bộ GTVT triển khai, đạt kết quả bước đầu, nhất là đối với các trạm thu giá trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên", thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng nhận định, vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần tập trung khắc phục để bảo đảm các mục tiêu phát triển, hiệu quả kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hình thức đầu tư BOT như: chưa có phương án giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến vị trí đặt trạm cũng như mức giá; việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng còn chưa quyết liệt, chưa xây dựng lộ trình cụ thể để chuyển các trạm thu giá sang thu theo hình thức tự động không dừng…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ động giải quyết các bất cập đối với các trạm thu giá BOT trên toàn quốc, trong đó lưu ý đối với những dự án BOT có tính chất đặc thù cần phải thực hiện phương án thu hỗ trợ tại các trạm thu giá trên các tuyến đường do nhà nước đầu tư; có báo cáo, đánh giá cụ thể đối với những dự án BOT có trạm thu giá còn nhiều bất cập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018 để Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Bộ GTVT cũng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT) khẩn trương xây dựng lộ trình cụ thể để chuyển các trạm thu giá sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06 ngày 27/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó lưu ý phải thể hiện rõ lộ trình chuyển sang tự động đối với từng làn thu của từng trạm…), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Bộ GTVT còn được yêu cầu phải khẩn trương tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu  giá theo đúng quy định tại Quyết định 07 ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 437 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm nguyên tắc chỉ sử dụng 1 tin tức công nghệ mới nhất thu tự động thống nhát trên toàn quốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 18 ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2018.

Với Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng yêu cầu Bộ này chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cùng với Bộ GTVT đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ủng hộ và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức xã hội hóa, trong đó có đầu tư theo hình thức BOT.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT) được chỉ đạo phải khẩn trương xây dựng lộ trình cụ thể để chuyển các trạm thu giá sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án BOT thuộc phạm vi quản lý, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06 ngày 27/2/2018 (trong đó lưu ý phải thể hiện rõ lộ trình chuyển sang thu  tự động đối với từng làn thu của từng trạm...) gửi Bộ GTVT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: ictnews.vn