Xây dựng thành phố thông minh cần hết sức quan tâm đến đảm bảo an toàn thông tin

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở  TT&TT Hà Nội (Ảnh: Thảo Anh)

Hôm nay, ngày 25/12/2017, Sở TT&TT TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đều nhận định trong năm nay ngành TT&TT Thủ đô đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, đóng góp lớn vào thành công chung của ngành TT&TT và Thành phố Hà Nội.

Trong đó, với lĩnh vực CNTT, năm 2017 Thành phố tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng Chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng Thành phố thông minh. Mạng diện rộng của Thành phố đã kết nối tới các sở, ban, ngành, quận/huyện, xã/phường, hoạt động ổn định; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành nội bộ, với khoảng 85% văn bản trao đổi được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp tăng đáng kể (tăng 45% so với năm 2016), đã cung cấp trên 400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dẫn đầu các địa phương trong cả nước về số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến; hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp đang được triển khai tích cực, kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Về  quản lý bưu chính viễn thông, trong năm qua, Hà Nội đã chú trọng các vấn đề quản lý và phát triển hạ tầng. Hiện đang tích cực triển khai “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến 2020, tầm nhìn đến 2030”, thực hiện thí điểm lắp đặt các trạm BTS thân thiện với môi trường, kết hợp điểm thông tin đa năng tại các quận nội thành; chủ động triển khai Wi-Fi miễn phí tại các điểm công cộng; đã sáng tạo chuyển đổi hình thức xây dựng, quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa.

Công tác thông tin cơ sở cũng đã được Hà Nội chú trọng. Sở TT&TT đã tham mưu cho Thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án sắp xếp nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn; hiện đang phối hợp với MobiFone, Viettel tiến hành lắp đặt thí điểm thiết bị thông minh nhằm thay thế loa phường tại các hộ gia đình thuộc quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cầu Giấy. Hoạt động phát triển văn hóa đọc đã được quan tâm thúc đẩy, điển hình là khai trương, đưa phố sách Hà Nội đi vào hoạt động, tham gia có hiệu quả 2 Hội chợ sách quốc tế tại Malaysia, Đức.

Xây dựng thành phố thông minh cần hết sức quan tâm đến đảm bảo an toàn thông tin

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các cá nhân xuất sắc của Sở TT&TT Hà Nội.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và Kế hoạch phát triển ngành TT&TT giai đoạn 2016 – 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, trước những thách thức, cơ hội trong xu thế phát triển của khoa học tin tức công nghệ mới nhất nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghệ 4.0), ngành TT&TT Hà Nội cần nỗ lực triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển ngành của Đảng, Nhà nước, cũng như các quy định, hướng dẫn của Bộ TT&TT và các kế hoạch, chương trình hành động của TP.Hà Nội.

Thứ trưởng đề nghị ngành TT&TT Thủ đô trong năm 2018 tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nền tảng kết nối chia sẻ dùng chung, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; từng bước triển khai các thành phần hướng tới phát triển Thành phố thông minh. “Việc xây dựng thành phố thông minh cần hết sức quan tâm đến công tác an toàn thông tin”, Thứ trưởng lưu ý.

Đồng thời, theo chỉ đạo của Thứ trưởng, Hà Nội cũng cần hoàn thành đúng lộ trình và triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; nỗ lực hơn nữa về phát triển công nghiệp CNTT; phát huy hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Thứ trưởng cho rằng, trong năm 2018, ngành TT&TT Hà Nội cần chủ động rà soát, nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo hướng thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển hạ tầng, đảm bảo phát triển hiện đại, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và bền vững.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Đất nước, của Thủ đô; tăng cường quản lý thông tin trên báo chí, hệ thống báo điện tử, mạng xã hội, các blog, kịp thời chấn chỉnh đối với các trường hợp thông tin sai lệch, chưa đúng quy định. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc, góp phần quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm ngày càng cao của nhân dân Thủ đô; tăng cường quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Ngành TT&TT Thủ đô cũng được yêu cầu trong năm 2018 tiếp tục phát huy, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT để đề xuất các chính sách, giải pháp thực thi hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trên cơ sở thực tiễn triển khai tại địa phương; Tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các địa phương khác để cùng phát triển; Phối hợp chặt chẽ với các bộ chuyên ngành để triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Nguồn: ictnews.vn