VNNIC “bắt tay” Sở TT&TT Hà Nội thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn Thủ đô

Đại diện lãnh đạo VNNIC và Sở TT&TT Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác về quản lý phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ảnh VNNIC cung cấp)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC với Sở TT&TT Hà Nội được tổ chức tại trụ sở Sở TT&TT, 185 Giảng Võ.

Thỏa thuận hợp tác mới ký kết giữa VNNIC và Sở TT&TT Hà Nội hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên Internet, thúc đẩy phát triển Internet cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh việc đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ Internet của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo thỏa thuận hợp tác này, trong thời gian tới, VNNIC và Sở TT&TT thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động trọng tâm như: Phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới về ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất tài nguyên Internet cho cộng đồng, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet, các hoạt động thúc đẩy phát triển tên miền quốc gia .VN, địa chỉ Internet IPv6 và IoT (Internet of Things) trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phối hợp hỗ trợ đào tạo để triển khai ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ Internet IPv4/IPv6, bảo mật DNSSEC …) trong kết nối Internet, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy phát triển hoạt động CNTT của thành phố Hà Nội phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tiễn; Tăng cường công tác quản lý tài nguyên Internet và công tác thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia, quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp giải quyết tranh chấp tên miền và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo chương trình phối hợp hoạt động năm 2018, VNNIC và Sở TT&TT Hà Nội đã thống nhất trong năm nay sẽ tập trung triển khai các hoạt động như: tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên Internet (vào quý III/2018); tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xu thế và định hướng sử dụng địa chỉ Internet IPv6 và IoT, quy định về quản lý tài nguyên Internet (vào tháng 10/2018); thực hiện rà soát công tác giữ chỗ bảo vệ tên miền của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (các quý II, III/2018); hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thông tin tên miền do các chủ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội đăng ký, sử dụng (các quý II, III, IV/2018); triển khai ứng dụng Internet IPv6 trên hệ thống mạng và cổng thông tin của thành phố theo kế hoạch hành động quốc gia về Internet IPv6 (quý III/2018)...

Bên cạnh đó, để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các trang thông tin điện tử hoạt động trái quy định pháp luật, cũng trong năm nay, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra các trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc tế, hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế và việc đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại địa bàn. Đồng thời, VNNIC và Sở TT&TT Hà Nội cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp tên miền, xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trang thông tin điện tử vi phạm các quy định về cung cấp thông tin trên mạng. Các hoạt động này dự kiến sẽ được hai đơn vị tập trung chủ yếu trong nửa cuối năm.

Ngoài ra, trong chương trình phối hợp năm nay, nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc sử dụng tên miền “.VN” để lập website và dịch vụ email phục vụ nhu cầu công việc, kinh doanh, VNNIC và Sở TT&TT Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức hội thảo “Bảo vệ thương hiệu Việt với tên miền mã quốc gia .VN” trong quý IV.

Đại diện VNNIC cho biết thêm, trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền và địa chỉ.

Nguồn: ictnews.vn