Vĩnh Long đẩy mạnh tốc độ xây dựng chính quyền điện tử

Ông Lữ Quang Ngời trao bằng khen cho 10 đơn vị tiêu biểu tại hội thảo

Trao đổi tại hội thảo “Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long hướng đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, bà Đoàn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, Vĩnh Long đã ban hành nhiều chủ trương để đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, từng bước tiếp cận với các tin tức công nghệ mới nhất mới trong cuộc CMCN 4.0.

Kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT liên quan đến chính phủ điện tử và phát triển CNTT thời kỳ cuộc CMCN 4.0.

Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung.

Cùng đó việc ứng dụng CNTT đã có tác động tích cực đến quá trình thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh: Triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; vận hành Cổng dịch công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử hiện đại cấp huyện tại địa chỉ http://dichvucong.vinhlong.gov.vn.

Tỉnh cũng triển khai chứng thư số giúp cho các cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản điện tử trong môi trường Internet, rút ngắn thời gian gửi/nhận văn bản, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, cước phí bưu điện (tổng số chứng thư số đang sử dụng 1.059, số chứng thư số đã thu hồi là 128).

Hệ thống thư điện tử tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng (tổng số hộp thư điện tử được cấp 8.032 hộp thư); 100% cổng, trang thông tin điện tử của tất cả các cơ quan vận hành ổn định, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội thảo, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để thành công trong cuộc CMCN 4.0, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trong đó đặc biệt là xây dựng chính quyền điện tử.

“Trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân cần nghiên cứu, triển khai nhiều ứng dụng CNTT hiệu quả hơn trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, đặc biệt chú trọng chia sẻ, liên kết cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin từ trung ương đến địa phương để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp”, ông Lữ Quang Ngời nói.

Nguồn: ictnews.vn