Việt Nam nên dùng 4G kết nối cho thành phố thông minh và dịch vụ công

Ông Danial Mausoof, Giám Đốc Marketing chiến lược Nokia tại Châu Á Thái Bình Dương 

Những quốc gia nào trên thế giới đã sử dụng LTE tốt nhất phục vụ cho các dịch vụ công?

Hiện nay, mọi người đều cho rằng, LTE là tin tức công nghệ mới nhất kết nối không dây tốt nhất phục vụ cho các dịch vụ công. Nhiều nước, bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc và Anh đã có kế hoạch sử dụng công nghệ không dây để triển khai các mạng đảm bảo an toàn xã hội. Nguyên nhân dẫn đến việc họ phải triển khai những mạng đó là những sự cố nghiêm trọng như là sự kiện ngày 11/9, cơn bão Katrina và vụ cháy phà năm 2014 tại Hàn Quốc. Trong một số trường hợp, những mạng này được triển khai trên băng tần PPDR riêng, tuy nhiên cũng có những nơi, như là tại Anh, các mạng này được triển khai trên những băng tần dùng chung, được chia sẻ. Một điểm chung của các mạng LTE phục vụ an toàn xã hội là hoạt động dựa trên tài nguyên mạng do các nhà mạng di động cung cấp. Mỗi yêu cầu cần có một giải pháp riêng và hiện tại không có một giải pháp nào có thể đáp ứng được mọi nhu cầu.

 Trên cơ sở những thành công của những quốc gia đó, ông có thể khuyến cáo gì cho Việt Nam? Nếu Việt Nam ứng dụng LTE vào các dịch vụ công theo ông sẽ tác động như thế nào?

Không có một giải pháp nào có thể đáp ứng được mọi nhu cầu và mỗi quốc gia đều cần phải xác định được những tiêu chí riêng nhằm cho phép họ khai thác tối đa giá trị từ phổ tần và cơ sở hạ tầng hiện có. Việt Nam có thể xem xét sử dụng môi trường mạng dùng chung với khả năng tận dụng được những trang thiết bị đã được triển khai, đặc biệt là trong mạng 4G và khai thác một hệ sinh thái ứng dụng đang ngày một phát triển với vai trò quan trọng trong các kế hoạch triển khai dự án thành phố thông minh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những dịch vụ trọng yếu thường được quản lý xuyên suốt trên nền tảng và cách tiếp cận dựa trên một nền tảng duy nhất sẽ góp phần tối ưu hóa chi phí quản lý những môi trường mạng này.

Để đưa LTE vào các dịch vụ công có nhất thiết phải phủ sóng rộng khắp cả nước hay không?

Các dịch vụ công có vai trò thiết yếu và về nguyên tắc, cần được cung cấp đến tất cả mọi người dân. Mặc dù mục tiêu cuối cùng là mở rộng vùng phủ sóng với một cơ sở hạ tầng được tối ưu hóa ở mức độ cao nhất, những dự án triển khai ban đầu có thể tập trung vào những khu đô thị lớn tại các thành phố cùng với các kế hoạch xây dựng thành phố thông minh đang được triển khai. Đây là cách tiếp cận mà nhiều quốc gia đã sử dụng trong quá trình chuyển đổi các dich vụ trọng yếu hoặc dịch vụ an toàn xã hội sang nền tảng mạng băng rộng.

Có ý kiến cho rằng đối với những dịch vụ công có thể dùng 3G đã xử lý đươc rồi vậy tại sao các ông lại khuyến cáo LTE?

Một số yêu cầu truyền thông quan trọng có thể được triển khai trên nền tảng công nghệ 3G hiện tại. Hiện nay, các tổ chức tiêu chuẩn hóa đang trong quá trình hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đầy đủ về truyền thông theo nhóm cho dịch vụ an toàn xã hội. Nói chung, công nghệ LTE phù hợp với yêu cầu truyền thông băng rộng của các dịch vụ trọng yếu. Việc ứng dụng LTE trong các dịch vụ băng rộng cho phép các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn xã hội được hưởng lợi từ khả năng hiểu rõ hơn về tình huống và nhiều dịch vụ dữ liệu khác. Đó cũng là một xuất phát điểm tốt để tạo ra một trải nghiệm hướng tới ứng dụng công nghệ LTE một cách toàn diện cho các dịch vụ truyền thông trọng yếu. Mặc dù có những dịch vụ nhất định có thể được triển khai trên mạng 3G, những tính năng thực sự trọng yếu chỉ có thể hoạt động tốt trên nền tảng công nghệ LTE như là an ninh bảo mật, phân loại ưu tiên lưu lượng, các dịch vụ dành cho người dùng và cuối cùng là các thiết bị trong hệ sinh thái.

Khi dùng ứng dụng LTE vào cung cấp dịch vụ công sẽ phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối của người dùng. Thế nhưng, tại Việt Nam chưa phải nhiều người đã có smartphone hỗ trợ LTE. Vậy theo các ông nên giải quyết vấn đề này như thế nào?

Những máy điện thoại LTE được trang bị các tính năng an ninh bảo mật mạnh mẽ hiện đã sẵn có trên thị trường và hệ sinh thái vẫn tiếp tục phát triển để hỗ trợ các dịch vụ thoại và dữ liệu trong toàn bộ danh mục dịch vụ an toàn xã hội.

Cảm ơn ông!

 

Nguồn: ictnews.vn