Ứng dụng công nghệ vi mạch, thẻ thông minh vào các hoạt động của Văn phòng Chính phủ

Ứng dụng CNTT tại Văn phòng Chính phủ đã nâng cao chất lượng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Ảnh phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Nguồn: Chinhphu.vn)

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, triển khai công tác cải cách hành chính trong năm 2017, một trong những nhiệm vụ đã được Văn phòng Chính phủ tập trung là hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, lịch họp Văn phòng Chính phủ… để tiến tới hiện đại hóa hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản và giải quyết hồ sơ công việc, tiết giảm việc sử dụng văn bản giấy. Hiện Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Viettel xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc.

Bên cạnh đó, trong năm nay, Văn phòng Chính phủ cũng đã tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT; kết nối, liên thông các phần mềm giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ hành chính trên hệ thống kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành địa phương.

Đáng chú ý, theo báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2018 được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 21/12 vừa qua, tin tức công nghệ mới nhất vi mạch, thẻ thông minh đã được ứng dụng trong các hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

Trong quý I/2018 tới, Văn phòng Chính phủ xác định sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử theo các nhiệm vụ, giải pháp được giao; và Kế hoạch hành động xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử theo Quyết định 1369 ngày 31/12/2015 của  Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xác định rõ nhiệm vụ của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 36a để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử.

Đồng thời, sẽ tập trung xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử trở thành cơ quan đi đầu trong ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo ứng dụng CNTT vào thực tiễn.

Cùng với đó, sẽ nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và Kế hoạch triển khai,  thiết lập Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Song song với việc tiếp tục thực hiện có kết quả đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách,  thủ tục hành chính, trong quý I/2018, Văn phòng Chính phủ cũng sẽ tăng cường tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; đồng thời, đôn đốc, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền trả lời.

Riêng với 2 hệ thống thông tin tiến nhận, trả lời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ đảm trách việc quản lý và vận hành, như ICTnews đã thông tin, trong năm 2017, tỷ lệ kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp được các cơ quan chức năng xem xét, trả lời đều đạt mức cao. Cụ thể, trong 874 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi tới hệ thống http://nguoidan.chinhphu.vn từ tháng 4 - 12/2017 thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chuyển 499 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý; 375 phản ánh, kiến nghị còn lại đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin. Các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời 320 phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 64%.

Còn với Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn, năm 2017 trong 1.129 phản ánh, kiến nghị được hệ thống tiếp nhận, có 911 phản ánh, kiến nghị Văn phòng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý, trả lời. Qua theo dõi và đôn đốc, các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời 749/911 phản ánh, kiến nghị, đạt 82,22%. Các ý kiến trả lời người dân đều được kịp thời đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Ngoài ra, trong kế hoạch quý I/2018, Văn phòng Chính phủ cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm khác sẽ được đơn vị tập trung triển khai, đó là: tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý dữ liệu doanh nghiệp (hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo); đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử theo Quyết định 587 ngày 5/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; triển khai việc xây dựng Đề án mở rộng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn: ictnews.vn