Công ty TNHH Linh Kien May Tinh

Chuyên thu mua laptop, thu mua macbook cũ tận nơi giá cao tại Tp. Hồ Chí Minh, trả tiền ngay khi kiểm tra xong tình trạng máy, mua bán nhanh gọn, không kì kèo giá cả.
Chúng tôi thu mua tất cả các dòng laptop, macbook cũ, mọi cấu hình, mọi hãng.
Thu mua laptop, macbook không còn lên nguồn, rơi rớt, bị vỡ...