Thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền phải được duy trì hoạt động 24/7

Thông tư 17 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động  - AIS của tàu thuyền sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: vishipel.com.vn)

Thông tư 17 mới được Bộ Giao thông Vận tải ban hành trung tuần tháng 4/2018 quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền phải lắp đặt thiết bị AIS hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và vùng nước cảng, bến thủy nội địa, đường thủy nội địa nằm trong phạm vi thu nhận bản tin AIS của trạm bờ AIS.

Có hiệu lực  từ ngày 1/7/2018, Thông tư 17 áp dụng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.

Thông tư 17 quy định rõ nguyên tắc, thông tin AIS được khai thác sử dụng cho mục đích hỗ trợ bảo đảm an toàn, an ninh, điều tra tai nạn, tìm kiếm cứu nạn, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa; phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu thuyền và phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và đường thủy nội địa. Việc quản lý và khai thác thông tin AIS phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 17 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thiết bị AIS được lắp đặt, cài đặt trên tàu thuyền phải có các thông tin tối thiểu theo quy định (mã nhận dạng của tàu thuyền, tên tàu thuyền, số IMO (nếu có), hộ hiệu (nếu có), kiểm tàu thuyền, kích thước tàu thuyền (chiều dài, chiều rộng), vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu thuyền) và phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về AIS.

Thiết bị AIS sau khi được lắp đặt, cài đặt và trong quá trình sử dụng trên tàu thuyền phải được kiểm tra bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Đặc biệt, thiết bị AIS phải được duy trì hoạt động theo chế độ 24/7 và phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Đối với Trung tâm dữ liệu AIS, tại Thông tư 17, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, phải có chức năng tích hợp bản tin AIS gửi về từ các trạm bờ AIS để xử lý và lưu trữ; có giao diện truy cập phù hợp để khai thác thông tin AIS qua môi trường mạng Internet; có khả năng kết xuất dữ liệu; có khả năng lưu trữ dữ liệu trong thời gian tối thiểu 3 năm và phải được đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu.

Cũng theo quy định tại Thông tư 17, thông tin AIS được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu dưới dạng cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu; hoặc cung cấp trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị thực hiện cung cấp thông tin; hay cấp dữ liệu theo từng vụ việc cụ thể.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel), Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện cung cấp thông tin AIS theo đúng quy định tại Thông tư 17 của Bộ. Thông tư này cũng quy định cụ thể của các cơ quan, tổ chức có liên quan kể trên trong việc quản lý, khai thác và cung cấp thông tin AIS.

Nguồn: ictnews.vn