Tập huấn thu thập số liệu Vietnam ICT Index 2018 cho các bộ, ngành, địa phương phía Bắc

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Hoạt động tập huấn tại khu vực phía Bắc ngày hôm nay nằm trong kế hoạch tập huấn 3 miền cho tất cả đối tượng điều tra nhằm triển khai kế hoạch xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index 2018.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết: Việc thường xuyên đánh giá, xếp hạng hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của các bộ, ngành địa phương đã góp phần tăng cường vai trò của CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước vào công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, công tác thu thập số liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác của Vietnam ICT Index 2018 cũng giúp Chính phủ, bộ ngành địa phương nắm được tình hình phát triển và ứng dụng CNTT kịp thời để có quy hoạch phù hợp.

Báo cáo Vietnam ICT Index ngày càng nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Năm 2017, đã có 25 Bộ ngành, 63 địa phương, 32 ngân hàng thương mại và 30 tổng công ty tham gia đánh giá xếp hạng về chỉ số ICT Index 2017 trong đó có 50/63 địa phương có báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh CNTT và tham gia xếp hạng về chỉ số công nghiệp CNTT.

Thời gian qua, nhiều Bộ, ngành, địa phương dựa trên phương pháp của chỉ số ICT Index đã tự xây dựng chỉ số ICT Index đánh giá thường xuyên cho cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT đồng bộ trong nhiều hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhờ xếp hạng về chỉ số công nghiệp CNTT năm 2016, Bộ TT&TT đã nắm bắt được hiện trạng hoạt động CNTT tại các địa phương đồng thời tìm ra và xếp hạng các địa phương mạnh về công nghiệp CNTT.

Ngoài ra, các số liệu do các Bộ, ngành, địa phương cung cấp cũng là những nguồn số liệu đầu vào quan trọng phục vụ biên soạn Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam, ấn phẩm thống kê chính thức  của Bộ về số liệu ngành CNTT-TT.

Tập huấn thu thập số liệu Vietnam ICT Index 2018 cho các bộ, ngành, địa phương phía Bắc

Hội nghị tập huấn triển khai số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index 2018.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết: CNTT là lĩnh vực rộng đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị trong khi đội ngũ chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước còn mỏng và năng lực thống kê còn hạn chế nên công tác thu thập số liệu trong lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, việc tổ chức tập huấn công tác thu thập số liệu cho các các bộ chuyên trách CNTT thường niên đóng vai trò cần thiết, nâng cao chất lượng dữ liệu xây dựng chỉ số ICT Index 2018 và Sách Trắng 2018, qua đó đẩy mạnh vai trò chỉ đạo của lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thu thập số liệu.

“Hội nghị tập huấn này là cơ hội để Bộ lắng nghe, chia sẻ và giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thu thập số liệu về CNTT tại các đơn vị, nhằm tăng cường công tác thống kê trong lĩnh vực CNTT từ đó nâng cao chất lượng số liệu phục vụ xây dựng các chính sách, giải pháp thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT nói chung”.

Cũng tại hội nghị tập huấn, đại diện Ban tổ chức cho biết: Vietnam ICT Index được tính theo phương pháp xác suất thống kê rất chặt chẽ, chính xác nhưng còn khó tiếp cận với những người không trong lĩnh vực thống kê. Do đó, việc phổ biến khó khăn hơn. Từ 2015, Hội Tin học, Vụ CNTT đã tiến hành đổi mới Vietnam ICT Index 2018 theo xu thế chung. Cụ thể, năm 2016, Vietnam ICT Index đã được triển khai theo phương pháp mới (theo cách làm của Báo cáo chính phủ điện tử của Liên hợp quốc).

Các nội dung chỉ tiêu tính của Vietnam ICT Index 2018 sẽ gồm 3 chỉ số lớn đó là: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT (ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến). Về thành phần chỉ tiêu cũng có những thay đổi. Trong đó, đánh giá về dịch vụ công trực tuyến sẽ được đánh giá trực tiếp và không thông qua báo cáo.

Nguồn: ictnews.vn