Nếu kích hoạt Siri trên iPhone hay máy Mac và yêu cầu "define the word mother" (định nghĩa từ mẹ), Siri sẽ dõng dạc đọc định nghĩa của nó nhưng nếu cô ấy hỏi bạn muốn nghe định nghĩa thứ hai hay không, hãy chuẩn bị nghe chửi nếu lỡ miệng trả lời "Yes":

 "As a noun, it means, short for ‘motherfucker'". (Là danh từ, viết tắt của motherfucker).

Theo Gizmodo, thông tin Siri chửi thề đã được "mách" trên diễn đàn Reddit với khá nhiều thiết bị có Siri từ iPhone 5s đến iPhone X, iPad và linh kiện máy tính chạy macOS đều bị.

Các định nghĩa của Siri đều lấy từ một nguồn đó là từ điển Oxford khi ghi rằng "motherfucker" là định nghĩa thứ hai của từ "mother" (mẹ).

Siri buông lời chửi thề khi được hỏi định nghĩa từ

Bên cạnh nhiều tính năng hữu ích, nhiều người dùng Apple cũng có sở thích đó là hỏi những câu kỳ quái để Siri cũng trả lời kỳ quái theo.

Tất nhiên, Siri hay Apple không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Apple sau đó đã nhanh chóng sửa lỗi này rồi.

 

Nguồn: ictnews.vn