Sẽ ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng 4.0 trong 2018

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ KH&CN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, phê duyệt và đưa vào triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tại Nghị quyết hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017 được ban hành mới đây, Chính phủ đã có một số chỉ đạo liên quan đến thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 16 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; rà soát các chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý để điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xác định các tin tức công nghệ mới nhất cần ưu tiên phát triển trong trung và dài hạn; lựa chọn, đề xuất một số sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Bộ KH&CN được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, TT&TT và các bộ, cơ quan, doanh nghiệp, đối tác quốc tế liên quan khảo sát, xây dựng báo cáo hiện trạng, kịch bản tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trình Chính phủ ban hành trong năm 2018.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ KH&CN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, phê duyệt và đưa vào triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trọng điểm về các công nghệ chính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đào tạo STEM trong trường phổ thông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, Công Thương nghiên cứu, bổ sung doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực CNTT và các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nhóm các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc một trong 5 lĩnh vực ưu tiên trong các hoạt động tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Bộ TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các mô hình thành công trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 4/5/2017. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã cụ thể hóa các giải pháp và nhiệm vụ đối với bộ, ngành, địa phương nhằm tạo môi trường, thuận lợi giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường khả năng tiếp cận, tận dụng được những cơ hội đổi mới, phát triển do cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại; đồng thời hạn chế giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng này đối với Việt Nam.

Trong kế hoạch công tác năm 2018, Bộ KH&CN đã xác định rõ một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Bộ này tập trung triển khai là chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm khác như: Tiếp tục triển khai chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức KH&CN công lập; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN; Triển khai thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KH&CN; tập trung triển khai các nhiệm vụ để năng cao năng lực hấp thụ công nghệ tiến tới dịch chuyển trọng tâm và chủ thể của hoạt động nghiên cứu ứng dụng sang khu vực doanh nghiệp...

Nguồn: ictnews.vn