Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Hệ tri thức Việt số hóa

Đúng 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 1/1/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Hệ tri thức Việt số hóa.

Quyết định 494 thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 8/5/2018.

Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” có Trưởng ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và 3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

Ban chỉ đạo còn có 12 Ủy viên gồm lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, Bộ VHTT&DL, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Viện Hàn lâm KH&XN Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 677 ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên phạm vi toàn quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực và vùng miền; nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các nguồn lực, tập hợp lực lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi, các đợt phát động, các hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào toàn dân.

Ban chỉ đạo Đề án cũng có nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vài trò của Hệ tri thức Việt số hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” do Trưởng Ban chỉ đạo ban hành. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo và các Ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 677 ngày 18/5/2017 hướng tới với mục tiêu xây dựng một Hệ tri thức tổng hợp trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức, tăng cường nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học tin tức công nghệ mới nhất, thúc đẩy phát triển đất nước.

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: không dân tộc nào, quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu không chú trọng tới khoa học và công nghệ, không phát huy hiệu quả năng lực sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức vững chắc của người dân. Để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất thiết phải tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi người dân, mỗi tổ chức ở tất cả các ngành, các lĩnh vực.

“Việc xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện để mọi người dân học tập suốt đời, làm chủ tri thức; tăng cường sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân, thúc đẩy quá trình phát triển đất nước”, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

Sau hơn 6 tháng Bộ KH&CN tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chuẩn bị, đúng 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 1/1/2018, tại Hà Nội, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” đã được chính thức khởi động dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Với mục tiêu “Chia sẻ tri thức - Cổ vũ sáng tạo - Kết nối cộng đồng - Vì tương lai Việt Nam”, Đề án được khởi động vào dịp đầu năm mới nhằm lan tỏa thông điệp “Mọi ý tưởng, từng phím gõ đều vì cộng đồng”; từ đây người Việt Nam có thể chung tay cùng xây dựng hệ tri thức Việt số hóa, mọi nguồn lực trong xã hội có thể cùng tham gia phổ biến tri thức tới người dân một cách thuận tiện, hiệu quả, đơn giản.

Được hiện thực hóa tại https://itrithuc.vn/, Hệ tri thức Việt số hóa được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân tạo..., đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, giao thông, tài chính, sản xuất, y tế… Đây chính là nền tảng kiến tạo những cơ hội lớn, thực tiễn cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Nguồn: ictnews.vn