Nhiều địa phương yêu cầu liên kết dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử

Điện Biên yêu cầu liên kết dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử

UBND tỉnh Điện Biên ban hành văn bản về việc yêu cầu liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu kể từ tháng 6, các chương trình, dự án, đề án tin tức công nghệ mới nhất thông tin hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phải có yêu cầu, nội dung về kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp.

Khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ các hệ thống xử lý thủ tục hành chính, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử phải tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Đối với các phần mềm do cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đầu tư cần lấy ý kiến của cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin (Sở TT&TT) và các cơ quan cấp trên có liên quan tới lĩnh vực đầu tư phần mềm nhằm tránh đầu tư dàn trải, trùng lắp gây lãng phí, đồng thời phải có giải pháp kết nôi, chia sẻ và liên thông các cấp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TT&TT căn cứ trên cơ sở khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, hướng dẫn của Bộ TT&TT để tham mưu xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 1/9 tới.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện việc kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp.

Cụ thể, các dự án công nghệ thông tin hoặc kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin được thực hiện tại Quảng Bình từ năm 2018 trở đi phải có yêu cầu, nội dung về kết nối, chia sẻ và liên thông các cấp.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng nêu rõ, khi đầu tư hoặc thuê dịch vụ hệ thống xử lý thủ tục hành chính, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Sở TT&TT phải tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã được phê duyệt; đồng thời tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện một phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử thống nhất trên cơ sở tổ chức lại phần mềm hiện có theo hướng dẫn, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ TT&TT.

Mặt khác, các sở, ban, ngành thuộc UBND tổ chức rà soát các quy trình thực hiện thủ tục hành chính để xây dựng phương án đơn giản hóa, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành những quy trình thực hiện thủ tục hành chính thống nhất để áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

Theo dự kiến, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình sẽ được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/8.

Nguồn: ictnews.vn