Nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vốn vào công nghiệp chế tạo tại Việt Nam

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 188,52 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư. Ảnh: Internet

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng số vốn 1,83 tỷ USD chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng đầu năm 2018.

Cũng tính chung đến ngày 20/2/2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 188,52 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư.

Hai tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh thành phố, trong đó TP.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất với tổng số vốn đăng ký 1,05 tỷ USD, chiếm 31,27 tổng vốn đầu tư.

Bình Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 434 triệu USD, chiếm 12,98% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2018 gồm có dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm 2009 với mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tại Hải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phép năm 2016 với mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

Nguồn: ictnews.vn