Hôm qua ngày 13/4/2018 đã diễn ra Lễ phát động thi đua Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2018. Tạp chí An toàn thông tin được Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Cơ yếu Chính phủ giao đảm nhiệm Khối trưởng Khối thi đua.

Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong Ban và ngành Cơ yếu

Hôm nay ngày 13/4/2018 đã diễn ra Lễ phát động thi đua Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2018. Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì buổi lễ. Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Theo thông tin trên Tạp chí An toàn thông tin, với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng", năm 2018 hoạt động thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối sẽ tập trung vào hai nội dung chính là: xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng là một nội dung rất quan trọng; thực hiện tốt công tác này sẽ có ý nghĩa rất lớn, trực tiếp động viên cán bộ nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Ngành ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Vì vậy, các cơ quan thuộc Khối thi đua cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời Khối cũng cần đổi mới và nâng cao chất lựợng đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trong Ngành; nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm mật mã của Ngành; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tập trung phát triển mở rộng hạ tầng chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo mật và an toàn thông tin trong Ban và ngành Cơ yếu; ký kết và triển khai các thỏa thuận về bảo mật, xac thực và giám sát an toàn thông tin…

Qua đó đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đều nhất trí với những nội dung, chỉ tiêu thi đua đặt ra; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% Đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết thúc buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đã ký Giao ước thi đua và thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trước đó ngày 7/3 đã diễn ra Lễ phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu gồm Đảng - Chính quyền, Quân đội, Công an và Ngoại giao năm 2018 do Cục Cơ yếu Quân đội đảm nhiệm khối trưởng thi đua.

Nội dung giao ước thi đua của 4 hệ Cơ yếu năm 2018 sẽ bao gồm: tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo chỉ huy, đổi mới và phát triển đồng bộ, vững chắc tổ chức cơ yếu, xây dựng hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại; đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là khâu đột phá về huấn luyện đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã, tập trung hoàn thiện các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin mới.

Nguồn: ictnews.vn