Năm 2020, 70% công ty điện lực, nước chấp nhận thanh toán hóa đơn qua ngân hàng

Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội  hướng tới mục tiêu chung là óp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Đề án này hướng tới mục tiêu đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề án mới được phê duyệt cũng đề ra các mục tiêu chủ yếu cần đạt được đối với các dịch vụ thu ngân sách nhà nước, thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền học phí và chi trả an ninh xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Cụ thể, với dịch vụ thu ngân sách, phấn đấu đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Kho bạc Nhà nước các quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước.

Đối với các dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền học phí, viện phí, mục tiêu đặt ra đến năm 2020 là: 70% công ty điện lực, công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành phố lớn thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

Về dịch vụ chi trả an sinh xã hội, theo Đề án, mục tiêu vào năm 2020, tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu kể trên, cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng, Đề án cũng xác định sẽ tập trung triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công  và chi trả an sinh xã hội.

Theo đó, sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học để phục vụ thanh toán qua ngân hàng; áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội; chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, có thể áp dụng với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, phát triển thêm các thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện giao dịch thu, nộp thuế, phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: thanh toán trực tuyến, thanh toán trên app di dộng, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trường gần trên di động (NFC) và các dịch vụ thanh toán hiện đại khác; khuyến khích các mô hình hợp tác giữa ngân hàng với các tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán phù hợp với đặc thù dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch bán lẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán 24/7 của tổ chức, cá nhân;

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng; tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng…

Nguồn: ictnews.vn