Mở rộng cấp số định danh cá nhân trên cả nước trong năm 2018

Theo thống kê, trong năm 2017, việc cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân hoặc đăng ký khai sinh đã được thực hiện tại 18 địa phương, đến nay đã cấp được hơn 8 triệu số định danh cá nhân (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 15/3/2018, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 896 đã ký quyết định Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư năm 2018.

Theo kế hoạch này, với nội dung xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, trong quý I và quý II/2018, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Tài chính thực hiện các nhiệm vụ để bố trí nguồn vốn cho dự án CSDL quốc gia về dân cư theo công văn 9767 ngày 14/9/2017 và công văn 144 ngày 4/1/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quý I/2018, cùng với việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an cũng sẽ cùng với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các lớp đào tạo báo cáo viên, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư tại địa phương.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng Bộ Công an xây dựng, ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm 2018, Bộ Công an sẽ phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành khảo sát bổ sung, xây dựng Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án.

Kế hoạch cũng cho hay, trong quý II năm nay, Bộ Công an sẽ tổ chức đầu thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án CSDL quốc gia về dân cư. Trong quý II và III/2018, các bộ, ngành, địa phương sẽ đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các CSDL quốc gia khác, các CSDL chuyên ngành với CSDL quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, trong năm 2018, Bộ Công an và Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân trên cả nước.

Cùng với đó, năm nay, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp cùng các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

Tại kế hoạch mới ban hành, Ban chỉ đạo 896 cũng đề ra hàng loạt nhiệm vụ khác sẽ được tập trung triển khai trong năm nay như: hoàn thiện xây dựng Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thu tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước trình Chính phủ (trong quý II/2018, Bộ Nội vụ chủ trì); ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thu tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành (trong quý I và II/2018, Bộ Nội vụ chủ trì); triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP. Hà Nội, tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn từ Trung ương đến địa phương (trong quý III và IV/2018, Bộ Công an thực hiện); tiếp tục triển khai thực hiện và đẩy mạnh truyền thông về Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 896 và dự án CSDL quốc gia dân cư…

Trước đó, trong kết luận cuộc họp ngày 25/1/2018 của Ban chỉ đạo 896, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo này đã đánh giá, trong năm 2017, nhiều nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đã hoàn thành theo kế hoạch. Cơ bản các bộ, ngành đã hoàn thành việc rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, trình Chính phủ phê duyệt. Tính đến cuối tháng 1/2018, đã có 17 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành được ban hành.

Các văn bản làm cơ sở cho việc kết nối các hệ thống thông tin, CSDL với CSDL quốc gia đã được ban hành, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL có thể áp dụng, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ.

Cũng trong năm 2017, vấn đề xác định nguồn vốn thực hiện Dự án CSDL quốc gia về dân cư đã cơ bản được tháo gỡ, nhiều hoạt động chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật, nguồn nhân lực, tài liệu quản lý dân cư và các điều kiện cần thiết phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư đã được triển khai.

Đặc biệt, năm 2017, việc cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Căn cước công dân hoặc đăng ký khai sinh đã được thực hiện tại 18 địa phương, đến nay đã cấp được hơn 8 triệu số định danh cá nhân.

Liên quan đến tiến độ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư, 1 trong 6 CSDL quốc gia được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, tại cuộc họp quý I/2018 của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đã cho biết, tháng 6/2016, Bộ Công an, cơ quan chủ trì xây dựng CSDL quốc gia về dân cư đã phê duyệt dự án xây dựng CSDL quốc gia này. Bộ Công an cũng đã phối hợp với Bộ TT&TT xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với CSDL quốc gia về dân cư. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục triển khai dự án.

Đề án tổng thể đơn giản thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (còn gọi là Đề án 896) được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/6/2013, tại Quyết định 896/QĐ-TTg. Đề án hướng tới mục tiêu tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Nguồn: ictnews.vn