Đại học Sài Gòn ở TP.HCM là một trong những trường được ghi nhận là được sỹ tử năm nay quan tâm tìm hiểu nhiều nhất, khi mà đã sắp đến thời hạn ngày 20/4 chốt khoảng thời gian ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Trung cấp (hãy xem hướng dẫn ghi phiếu ở đây).

Việc ghi đúng chuẩn thông tin trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi. Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Sài Gòn cần điền đúng mã trường là SGD; thêm vào đó nếu đăng ký vào ngành CNTT thì thí sinh cần điền đúng mã ngành là 7480201, đăng ký ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông thì mã ngành là 7520207.

Đại học Sài Gòn còn có các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình độ đại học, và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành này sẽ được bổ sung sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Theo phương thức tuyển sinh của Đại học Sài Gòn, đối với các tổ hợp có môn chính sẽ ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn chính cao hơn; đối với các tổ hợp không có môn chính sẽ ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn, nếu không có môn Toán sẽ ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Văn cao hơn.

Dưới đây là bảng ghi cụ thể mã xét tuyển của từng ngành đào tạo đối với trường Đại học Sài Gòn, nếu muốn được hướng dẫn về cách tra chi tiết hơn chúng ta có thể xem ở đây.

Mã trường, mã ngành Đại học Sài Gòn 2018 như thế nào?

Đại học Sài Gòn ở TP.HCM là một trong những trường được ghi nhận là được sỹ tử năm nay quan tâm tìm hiểu nhiều nhất (nguồn ảnh minh họa: sgu.edu.vn).

Mã trường, mã ngành Đại học Sài Gòn 2018

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp
môn xét tuyển
(môn chính được nhân hệ số 2)

Tổ hợp chính

Độ lệch điểm so với tổ hợp chính

Môn chính

Chỉ tiêu

Quản lý giáo dục

7140114

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Địa

×

+ 1

40

Thanh nhạc

7210205

Văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc

×

10

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Thương mại và Du lịch)

7220201

Văn, Toán, Anh

×

Anh

340

Tâm lí học

7310401

Văn, Toán, Anh

×

100

Quốc tế học

7310601

Văn, Toán, Anh

×

Anh

140

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch)

7310630

Văn, Sử, Địa

×

170

Thông tin - Thư viện

7320201

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Địa

×

0

100

Quản trị kinh doanh

7340101

Văn, Toán, Anh

Toán, Lí, Anh

×

+ 1

Toán

450

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Lí

×

+ 1

Toán

440

Kế toán

7340301

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Lí

×

+ 1

Toán

440

Quản trị văn phòng

7340406

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Địa

×

+ 1

Văn

80

Luật

7380101

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Sử

×

+ 1

Văn

120

Khoa học môi trường

7440301

Toán, Lí, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

×

+ 1

100

Toán ứng dụng

7460112

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

˗ 1

Toán

70

CNTT

7480201

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

0

Toán

400

CNTT
(chương trình chất lượng cao)

7480201CLC

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

0

Toán

60

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

7510301

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

˗ 1

50

Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông

7510302

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

˗ 1

50

Công nghệ kĩ thuật môi trường

7510406

Toán, Lí, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

×

+ 1

70

Kĩ thuật điện

7520201

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

˗ 1

50

Kĩ thuật điện tử - viễn thông

7520207

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

˗ 1

50

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

Giáo dục Mầm non

7140201

Văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc

×

105

Giáo dục Tiểu học

7140202

Văn, Toán, Anh

×

120

Giáo dục chính trị

7140205

Văn, Toán, Anh

Văn, Toán, Sử

×

0

30

Sư phạm Toán học

7140209

Toán, Lí, Hóa

Toán, Lí, Anh

×

˗ 1

Toán

45

Sư phạm Vật lí

7140211

Toán, Lí, Hóa

×

20

Sư phạm Hóa học

7140212

Toán, Lí, Hóa

×

Hóa

20

Sư phạm Sinh học

7140213

Toán, Hóa, Sinh

×

Sinh

30

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn, Sử, Địa

×

Văn

30

Sư phạm Lịch sử

7140218

Văn, Sử, Địa

×

Sử

30

Sư phạm Địa lí

7140219

Văn, Sử, Địa

Văn, Toán, Địa

×

0

Địa

20

Sư phạm Âm nhạc

7140221

Văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu

×

30

Sư phạm Mĩ thuật

7140222

Văn, Hình họa, Trang trí

×

40

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

Văn, Toán, Anh

×

Anh

150

Tổng cộng

4.000

Nguồn: ictnews.vn