Vừa qua bộ mã bưu chính quốc gia mới đã được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước trong đó có tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia.

Mã bưu chính quốc gia mới nhất bao gồm tập hợp 5 ký tự số. Ký tự đầu tiên của mã bưu chính được dùng để xác định mã vùng; cả nước được chia thành 10 vùng (đánh số từ 0-9), mỗi vùng tối đa không quá 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tỉnh trong cùng một vùng có cùng ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia.

Đồng Nai thuộc vùng 8 cùng TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu; vùng 8 có cùng ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia là "7".

Trong khi đó với 2 ký tự đầu tiên (từ 00 đến 99) của mã bưu chính quốc gia người ta có thể xac định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó tỉnh thành có số quận huyện nhỏ hơn 13 như Đồng Nai được gán 1 mã (có 50 tỉnh như vậy); tỉnh có số quận từ 13 trở lên thì được gán 2 mã (gồm 10 tỉnh); và một số trường hợp đặc biệt như: tỉnh Thanh Hóa được gán 3 mã; Hà Nội được gán 5 mã; TP.HCM được gán 5 mã.

Mã bưu chính Đồng Nai 2018 là bao nhiêu?

Theo Quyết định 2475 thì 2 ký tự đầu tiên để xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của mã bưu chính Đồng Nai sẽ là 76.

Mã bưu chính Đồng Nai 2018 là bao nhiêu?

Theo Quyết định 2475 thì mã bưu chính Đồng Nai sẽ là 76. Nguồn ảnh: vnpost.vn.

Về mã cấp quận huyện, Đồng Nai được cấp cụ thể như sau:

Thành phố Biên Hòa: 761

Huyện Long Thành: 7620 - 7624

Huyện Nhơn Trạch: 7625 - 7629

Huyện Trảng Bom: 763

Huyện Thống Nhất: 7640 - 7644

Thị xã Long Khánh: 7645 - 7649

Huyện Cẩm Mỹ: 765

Huyện Xuân Lộc: 766

Huyện Định Quán: 767

Huyện Tân Phú: 768

Huyện Vĩnh Cửu: 769

Nhìn chung 3 hoặc 4 ký tự đầu tiên của mã bưu chính quốc gia sẽ được dùng để xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương (dưới đây gọi tắt là quận).

Việc gán mã quận bắt đầu từ quận nơi đặt trụ sở UBND tỉnh và gán từ gần đến xa theo vị trí địa lý, tăng dần, ngược chiều kim đồng hồ và từ hướng Đông.

Trong khi đó đủ 5 ký tự của mã bưu chính quốc gia được dùng để gán cho các đối tượng gán mã theo thứ tự như sau: mã đầu tiên được gán cho bưu cục trung tâm cấp tỉnh; các mã tiếp theo được gán theo thứ tự sau: các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; và các đối tượng gán mã trong quận.

Thứ tự gán mã cho các đối tượng trong quận như sau: mã đầu tiên gán cho bưu cục trung tâm cấp quận; tiếp theo được gán theo thứ tự: 4 cơ quan hành chính cấp quận gồm Huyện/Quận ủy; HĐND; UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Tiếp đến là các phường, xã và các đơn vị hành chính tương đương (dưới đây gọi tắt là phường). Việc gán mã phường bắt đầu từ phường nơi đặt UBND quận và gán từ gần đến xa theo vị trí địa lý, tăng dần, ngược chiều kim đồng hồ và từ hướng Đông.

Tiếp đến là các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng theo thứ tự: bưu cục phát, bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã thứ 2 trên địa bàn phường. Điểm bưu điện văn hóa xã thứ nhất trên địa bàn phường sẽ được gán cùng với mã của phường.

Mã bưu chính là chuỗi ký tự được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Thời nay thỉnh thoảng một số dịch vụ trên mạng chúng ta cũng cần đăng ký chuẩn mã bưu chính...

Nguồn: ictnews.vn