Hơn 67% điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải được cắt giảm, đơn giản

Theo Quyết định mới được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, trong lĩnh vực đường bộ, Bộ này đề nghị cắt giảm, đơn giản 87/127 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 68,5% (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ  tiêu môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa  50% điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã tập trung rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Giao thông Vận tải.

Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký ban hành ngày 17/4/2018.

Theo Quyết định này, với việc 58/78 điều kiện được đề nghị bỏ hoặc sửa (bỏ 47 điều kiện, sửa 11 điều kiện), lĩnh vực hàng không dân dụng dẫn đầu về tỷ lệ các quy định điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản, đạt 74,36%; đứng thứ hai là lĩnh vực đường sắt với 19/26 điều kiện được bãi bỏ, đạt tỷ lệ 73,08%. Đứng vị trí thứ ba là lĩnh vực đường bộ với số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản là 87/127, tương đương 68,5%.

Tỷ lệ các quy định điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc 3 lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải và đăng kiểm cơ giới đường bộ, theo phương án Bộ Giao thông Vận tải mới công bố, lần lượt là 67,34% (33/49 điều kiện); 65,08% (123/189 điều kiện) và 61,43% (43/70 điều kiện).

Bên cạnh đó, Quyết định mới của Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định rõ Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (21/31 điều kiện, tương đương 61,64%). Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải còn đề nghị bãi bỏ 4 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý, bao gồm: Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức nội địa (thuộc ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức); Điều kiện cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật (thuộc ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải); Điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháp hiệu hàng hải; Vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị thực thi được ban hành kèm theo Quyết định 767, nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018 để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30/10/2018.

“Quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, lấy ý kiến của doanh nghiệp; đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa không làm phát sinh thêm các điều kiện gây khó khăn cho doanh nghiệp”, Quyết định 767 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực thi Quyết định 767, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Bộ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục có trách nhiệm bố trí đầy đủ các điều kiện để đảm bảo triển khai việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Được biết, Bộ Giao thông Vận tải hiện có 28 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 5 Luật gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đường sắt Việt Nam; được quy định chi tiết tại 20 Nghị định của Chính phủ với tổng số 570 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Nguồn: ictnews.vn