Thông tin nêu trên được đại diện Công ty cổ phần tin tức công nghệ mới nhất DTT, đối tác cung cấp giải pháp CNTT cho Văn phòng Chính phủ để thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân (http://nguoidan.chinhphu.vn), cho biết.

Hệ thống thông tin nguoidan.chinhphu.vn được ứng dụng BigData để xử lý phản ánh của người dân

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ được đưa vào vận hành từ đầu tháng 4/2017.

Từ đầu tháng 10/2016, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn đã chính thức được đưa vào vận hành. Tiếp đó, nhằm gắn kết giữa Chính phủ với người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các vấn đề thiết thực của đời sống, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ mở kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân để lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn. Kênh tương tác giữa Chính phủ và người dân đã được Văn phòng Chính phủ chính thức đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4/2017.

Ngày 21/12 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018. Tại báo cáo này, với vai trò là đơn vị đảm trách nhiệm vụ quản trị và vận hành kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp (http://doanhnghiep.chinhphu.vn) và Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân (http://nguoidan.chinhphu.vn), Văn phòng Chính phủ đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong năm 2017.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ cho biết, từ tháng 4/2017 đến nay, Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn đã tiếp nhận 5.065 phản ánh, kiến nghị, trong đó 874 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền và 4.191 phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong tổng số 874 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chuyển 499 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý; 375 phản ánh, kiến nghị còn lại đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin. Các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời 320 phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 64%.

Đối với Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong năm nay, hệ thống này đã tiếp nhận 1.129 phản ánh kiến nghị. Trong đó, có 911 phản ánh, kiến nghị Văn phòng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý, trả lời. Qua theo dõi và đôn đốc, các bộ, ngành, địa phương đã xem xét, trả lời 749/911 phản ánh, kiến nghị, đạt 82,22%. Các ý kiến trả lời người dân đều được kịp thời đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Đáng chú ý, trong trao đổi với ICTnews liên quan đến những kết quả mà Công ty cổ phần công nghệ DTT đã đạt được trong thời gian qua ở mảng mảng dịch vụ hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, CEO DTT Nguyễn Thế Trung đã cho biết, từ sau khi thực hiện thành công chính quyền điện tử cho Đà Nẵng, Công ty DTT đã chủ trương tiếp cận các địa phương, ngành có nhu cầu phát triển, ứng dụng công CNTT một cách thực chất, mang lại hiệu quả lớn. Sau Đà Nẵng, DTT đã triển khai chính quyền điện tử tại hàng loạt các bộ, ngành có điểm chung là đều quyết tâm ứng dụng CNTT để góp phần chuyển đổi kinh tế - xã hội, trong đó có việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin tương tác, tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.

Đề cập đến những thành công DTT đạt được, người đứng đầu Công ty nhấn mạnh: phản hồi quan trọng hơn cả là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hay chính quyền điện tử đã được đón nhận, giúp chuyển đổi năng lực của chính quyền. Đơn cử như, Hệ thống thông tin nguoidan.chinhphu.vn đã được đưa ra theo sáng kiến Chính phủ kiến tạo, Chính phủ hành động, trong những ngày đầu triển khai đã có hàng nghìn ý kiến người dân gửi lên. Hệ thống tiếp nhận của Văn phòng Chính phủ đã phải thành lập nhóm làm việc liên tục, sau đó phải xây dựng năng lực để phản hồi và xây dựng quy trình điều chỉnh quy cách phản hồi từ các bộ phận trong chính quyền.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần công nghệ DTT cũng cho biết thêm, về khía cạnh công nghệ, Công ty đã đưa BigData vào xử lý phản hồi và theo dõi ứng xử, hành vi của người dân, chính quyền trong tương tác với nhau, từ đó có hiểu biết về nhu cầu thực sự của người dân, doanh nghiệp. Hiện chúng tôi dùng BigData để lắng nghe ý kiến của người dân trên toàn mạng xã hội, giúp lãnh đạo điều hành và ra quyết định.

Nguồn: ictnews.vn