Hà Nam sẵn sàng triển khai và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

Hà Nam sẵn sàng triển khai và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ trang tin tỉnh Hà Nam, tình hình ứng dụng CNTT tại tỉnh đã được triển khai mạnh mẽ. Việc ứng dụng tin tức công nghệ mới nhất thông tin trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã kết nối trục liên thông giữa cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Nhiều văn bản điện tử đã được gửi, nhận, giải quyết công khai trên mạng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, thiết thực, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước ở tỉnh thời gian quan còn hạn chế. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố vẫn còn dùng nhiều văn bản giấy và sử dụng chữ ký số truyền thống, chưa ứng dụng chữ ký số để trao đổi văn bản quan mạng. Do đó, văn bản điện tử hiện nay thiếu tính pháp lý, không đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT Hà Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong quản lý Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, quản lý và sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Quản lý Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; văn bản về quản lý và sử dụng chữ ký số đang được dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành.

Sở TT&TT có trách nhiệm quản lý các thuê bao được cấp chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. Năm 2017, Sở TT&TT đã đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số tổ chức cho 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; phối hợp tổ chức tập huấn chữ ký số chuyên dùng cho văn thư, quản trị mạng các cơ quan, tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ quản trị mạng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Qua tập huấn, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về các khái niệm tổng quan chữ ký số, chứng thư số, hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, những hiệu quả khi triển khai ứng dụng chữ ký số.

Hiện nay, Sở TT&TT Hà Nam đang tiếp tục đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát chứng thư số cá nhân cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, đồng thời triển khai tích hợp chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Dự kiến hoàn thành các nội dung này trong quý III năm 2018.

Mặc dù chữ ký số đã được thừa nhận dưới góc độ pháp lý bằng Luật nhưng việc thừa nhận chữ ký số trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn vì thói quen người dùng văn bản có con dấu và chữ ký thông thường. Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ về chữ ký số, sự quyết tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc triển khai và ứng dụng chữ ký số đạt hiệu quả.

Để giải quyết tổng thể bài toán ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số một cách có hiệu quả và thông suốt, Hà Nam đã dần hình thành khung pháp lý, trang bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tương đối đồng bộ; quan tâm phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin đảm bảo về số lượng và chất lượng; triển khai tập huấn để người dùng thay đổi nhận thức, chấp nhận công nghệ mới. Sở TT&TT tiếp tục tập huấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Nguồn: ictnews.vn