Doanh thu công nghiệp CNTT năm 2017 đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng

Ngành công nghiệp CNTT Việt Nam đang trên đà tăng trưởng. Ảnh Internet

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Bộ TT&TT, năm 2017 tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực công nghiệp CNTT ước đạt 1.723.500 tỷ đồng, tăng khoảng 13,15% so với năm 2016.

Trong đó doanh thu phần cứng đạt 1.507.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 832.500 tỷ đồng (tăng khoảng 7,81% so với năm 2016).

Xuất khẩu CNTT năm 2017 ước đạt 1.554.750 tỷ đồng, tăng 14,14% so với năm 2016. Trong đó xuất khẩu phần mềm ước đạt 58.500 tỷ đồng (tăng 4,4% so với năm 2016).

Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp CNTT có khoảng 27000, 4 khu CNTT tập trung đang hoạt động.

Trong thực tế, công nghiệp CNTT ngày càng trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp quan trọng vào GDP quốc gia.

Các sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp được coi là cánh chim đầu đàn của ngành như FPT Software, FIS, TMA, MISA..., trong lĩnh vực tin tức công nghệ mới nhất cao có ELCOM, NextTech, MK Smart…

Nguồn: ictnews.vn