Đầu tháng 7, Hà Nội tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019, với các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn tuyển sinh theo tuyến (Ảnh minh họa. Nguồn: thiduakhenthuongvn.org.vn)

Trung tuần tháng 4/2018 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn các Phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã và các trường mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc Sở về công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019.

Cùng với việc hướng dẫn cụ thể các Phòng Giáo dục và các trường trong xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tại văn bản nêu trên, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, về phương thức tuyển sinh, thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; đồng thời tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

Để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường mầm non, Tiểu học, THCS phải hoàn thành việc cấp mã số học sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2018. Các trường cũng được yêu cầu phải bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu theo đúng quy định; đảm bảo bàn giao mã học sinh và mật khẩu cho đúng đối tượng cha mẹ học sinh, trường hợp cha mẹ học sinh tiếp nhận hộ phải có giấy ủy quyền.

Về thời gian tuyển sinh, văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn Hà Nội”, sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 30/6/2018; tuyển sinh từ ngày 28 - 30/6/2018.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, các trường chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 29/6/2018 (đợt 1) hoặc ngày 30/6/2018 (đợt 2); tuyển sinh từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 12/7/2018.

Còn với các trường mầm non, Tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến, việc tổ chức tuyển sinh vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019 sẽ được thực hiện theo cả 2 phương thức: trực tuyến và trực tiếp.

Cụ thể, thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 bằng hình thức trực tuyến sẽ kéo dài từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018. Trong đó, tuyển sinh vào lớp 1 có thời gian từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 3/7/2018, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non là từ ngày 4/7/2018 đến hết ngày 6/7/2018; và tuyển sinh vào lớp 6 là từ ngày 7/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018. Thời gian thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp bắt đầu từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, trường hợp tuyển sinh bằng hình thực trực tuyến, cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018. Các trường được yêu cầu tuyến đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Đầu tháng 7, Hà Nội tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019

Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019 nêu rõ, sẽ tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng phân công cụ thể trách nhiệm của Sở và các Phòng Giáo dục, các trường trong việc chuẩn bị và tổ chức triển khai tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019. Theo đó, một trong những nhiệm vụ của các Phòng Giáo dục quận/huyện/thị xã là chỉ đạo các trường mầm non, Tiểu học, THCS cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định.

Các Phòng Giáo dục cũng có trách nhiệm thành lập Tổ công tác chỉ đạo và hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019 trên địa bàn.

Các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến; chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

Đồng thời, các trường phải tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phần thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định…

Trước đó, tại Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước TP.Hà Nội năm 2018 được ban hành giữa tháng 2/2018, lãnh đạo UBND Thành phố đã xác định rõ, trong lĩnh vực GD&ĐT, năm nay bên cạnh việc triển khai diện rộng và vận hành chính thức các ứng dụng: phần mềm sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý kết quả giáo dục Tiểu học, Sổ liên lạc điện tử…, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019.

Năm 2018 sẽ là năm thứ ba Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 cho năm học mới. Trước đó, trong 2 năm 2016 và 2017, Hà Nội đã triển khai thành công hình thức tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 các năm học 2016-2017 và 2017-2018.

Theo thống kê, năm 2016, phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017 đã được ứng dụng tại 2.620 đơn vị trường học với hơn 250.000 gia đình học sinh tham gia, tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến qua mạng đạt 84,87% đối với mầm non, đạt 51,11% đối với tuyển sinh lớp 1 và 58,18% tuyển sinh lớp 6.

Còn với tuyển sinh đầu cấp vào trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội năm học 2017-2018, số liệu thống kê từ hệ thống phần mềm cho thấy, đã có 12.077 trẻ 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, đạt tỷ lệ 74,21%; 91.048 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1, đạt 72,32%; và 68.312 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 6, đạt 68,07%.

Nguồn: ictnews.vn