Thông tin nêu trên vừa được đại diện Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, tại phiên họp quý I của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước diễn ra hôm nay, ngày 16/3/2018, tại Hà Nội.

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ CNTT

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì phiên họp quý I của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong kết luận phiên họp này, sau khi nghe các thành viên trao đổi, thảo luận về một số nội dung công việc như: kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017; kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018 tại các cơ quan nhà nước của Ban điều hành; việc triển khai trong năm 2017 chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ…, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban điều hành đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị, nhất là Cục Tin hóa cho phiên họp.

Thứ trưởng đề nghị cần đổi mới hoạt động của Ban điều hành, gắn kết chặt các nội dung công việc của Ban điều hành với việc triển khai các nhiệm vụ hiện đang được Bộ TT&TT và VPCP phối hợp thực hiện, thông qua các chương trình hoạt động của Ban điều hành trong thời gian tới.

Cùng với đó, Thứ trưởng cho rằng, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm 2018 đã đề ra, thời gian tới, Ban điều hành nên tập trung thêm vào các nội dung quan trọng đang gặp khó khăn, tồn tại hiện nay, ví dụ như vấn đề liên quan đến việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, đặc biệt là CSDL quốc gia về Dân cư và CSDL quốc gia về Đất đai.

“Đề nghị Cục Tin học hóa nghiên cứu, có ý kiến tham mưu để Ban điều hành có nội dung hoạt động liên quan đến vấn đề thúc đẩy chương trình công tác này, có kế hoạch làm việc với Bộ Công an, Bộ TN&MT. Tôi cũng đề nghị Cục Kiểm soát TTHC xem xét, tác động để VPCP đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về CSDL quốc gia ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử” đã được Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ”. trình lên VPCP, làm sở cứ cho việc chúng ta đôn đốc, kiểm tra nội dung này”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng nhất trí quan điểm cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc xây dựng, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được đầu tư theo hình thức thuê dịch vụ CNTT

Theo đại diện Cục Kiểm soát TTHC, trong quá trình đầu tư xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, VPCP sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT để lập, xây dựng kế hoạch thuê, dự toán thuê dịch vụ; thẩm định về mặt kỹ thuật, tin tức công nghệ mới nhất tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới, bảo đảm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trước đó, trong phiên họp, cho biết trong thời gian qua Bộ TT&TT và VPCP đã có một số hoạt động đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), VPCP đã thông tin, qua các cuộc họp ngày 16/1 và 2/3/2018, 2 cơ quan đã xác định cách thức phối hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiêm vụ được giao cũng như những nội dung ưu tiên triển khai trong năm nay.

Theo đó, đối với việc thành lập Tổ tư vấn giúp lãnh đạo 2 cơ quan điều phối, tổ chwcss thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước các cấp, ông Phan cho hay, hiện VPCP đã xây dựng dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn. Dự thảo đang được gửi lấy ý kiến của Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ, các tập đoàn VNPT, Viettel. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, VPCP sẽ hoàn thiện, ban hành Quyết định.

Ông Phan cho biết thêm, trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018 tại VPCP hiện đang dự thảo cũng đã xây dựng các nhiệm vụ cụ thể của Tổ tư vấn.

Về việc tổ chức nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các bộ, ngành, địa phương, theo đại diện lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Cục này đã có ý kiến đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, kiểm thử hệ thống quản lý văn bản điều hành và hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành theo công văn 98 ngày 8/3/2018 của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT.

Đối với phối hợp đánh giá, lựa chọn phần mềm một cửa điện tử thống nhất, trên cơ sở giải pháp phần mềm một cửa điện tử thống nhất do Bộ TT&TT đánh giá, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng cho cấp Bộ, tỉnh, VPCP chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT lựa chọn Bộ, địa phương triển khai thí điểm; trên cơ sở đó sẽ đánh giá kết quả, báo cáo Thủ tướng Chinhs phủ chỉ đạo triển khai nhân rộng.

Mặt khác, VPCP cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghj định của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, dự kiến ban hành trong tháng 4/2018.

Đáng chú ý, về xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin báo quốc gia, ông Phan cho hay, VPCP dự kiến đầu tư, xây dựng các hệ thống thông tin này theo hình thức thuê dịch vụ CNTT. Trong quá trình thực hiện, VPCP sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT để lập, xây dựng kế hoạch thuê, dự toán thuê dịch vụ; thẩm định về mặt kỹ thuật, công nghệ tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo… bảo đảm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở giải pháp đó, VPCP sẽ đánh giá, lựa chọn để thuê và triển khai thử nghiệm trong năm 2018.

Cũng trong kết luận phiên họp quý I của Ban điều hành, đánh giá rất cao sự chủ động và phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ trong việc triển khai các nội dung chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giữa 2 Bộ trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường hợp nữa sự phối hợp giữa Bộ TT&TT và Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc sử dụng chữ ký số, mà cụ thể là vấn đề xác thực chéo giữa 2 hệ thống của 2 Bộ.

“Về vấn đề này, đề nghị Cục Tin học hóa tiếp tục có sự điều phối để làm thế nào hai bên có một chương trình hợp tác cụ thể với thời hạn cụ thể, cố gắng làm thế nào để các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta phải được tiến hành đồng bộ với các nỗ lực của Chính phủ trong việc triển khai sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm, đưa ra một lộ trình cụ thể”, Thứ trưởng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục có sự lồng ghép các nội dung về an toàn thông tin trong các hoạt động của Ban điều hành, cũng như lồng ghép báo cáo các nội dung quan trọng về an toàn thông tin trong chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và VPCP.

Nguồn: ictnews.vn