Ngày 22/12/2017, Trường Cao đẳng CNTT và Khoa CNTT&TT trực thuộc Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6 (CITA 2017).

Theo PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng: qua 5 lần tổ chức thường niên từ năm 2012, đến năm 2017, Hội thảo CITA 2017 đã chính thức phát triển thành Hội thảo Khoa học quốc gia, sánh vai cùng với các Hội thảo quốc gia khác trong cùng lĩnh vực ở 2 đầu đất nước như @ và Fair.

CITA 2017: Diễn đàn cho các nhà khoa học trẻ

Hội thảo CITA 2017 là diễn đàn dành riêng cho các nhà khoa học trẻ với các chủ đề nghiên cứu về CNTT và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực.

CITA2017 đã thu hút được hơn 150 tác giả của gần 70 bài báo gửi tham dự Hội thảo, trong đó có một số tác giả đến từ Ấn độ và Nhật Bản. Qua quá trình phản biện hết sức chặt chẽ và nghiêm túc, Ban Chương trình đã chọn lựa được 50 bài báo chất lượng in vào Kỷ yếu Hội thảo CITA 2017.

Hội thảo CITA 2017 là diễn đàn dành riêng cho các nhà khoa học trẻ với các chủ đề nghiên cứu về CNTT và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực. Hội thảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề, định hướng nghiên cứu mới, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tin tức công nghệ mới nhất trong cán bộ giảng viên trẻ của nhà trường nói riêng và của toàn khu vực miền Trung và Tây nguyên nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi các Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin quốc gia trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đặc biệt, tại Hội thảo CITA 2017, có một bài báo cáo tham luận của TS. Nguyễn Mạnh Hùng, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề thời sự và rất được quan tâm hiện nay đó là “Trí tuệ nhân tạo và Khoa học Dữ liệu – Artificial Intelligence and Data Science”.

Được biết, Hội thảo CITA dưới sự phối hợp giữa Trường Cao đẳng CNTT và Ban Khoa học, Công nghệ và linh kiện máy tính lần đầu tiên được khởi xướng và tổ chức tại Trường Cao đẳng CNTT từ năm 2012. Qua 6 năm tổ chức, Hội thảo CITA đã chọn đăng 300 bài báo trên Kỷ yếu với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước. Đã có 106 bài báo khoa học được chọn đăng trên số 05 số riêng của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) và 50 bài báo in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia CITA 2017.

Nguồn: ictnews.vn