Ngày 27/4 tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Đà Nẵng (gọi tắt là các Trung tâm) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Nội dung hợp tác về CNTT-TT giữa các Trung tâm là một bộ phận của chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, toàn diện trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng và đặc thù của mỗi địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.

Các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên bắt tay hợp tác phát triển CNTT-TT

Ký kết hợp tác phát triển CNTT-TT giữa các Trung tâm CNTT-TT các tỉnh miền Trung-Tây nguyên

Theo biên bản hợp tác, các Trung tâm cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn.

Đặc biệt, các Trung tâm sẽ trao đổi kinh nghiệm về tư vấn các dự án liên quan đến CNTT-TT; chia sẻ thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học - tin tức công nghệ mới nhất; kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng phát triển CNTT-TT cùng các sản phẩm CNTT tại địa phương.

Các Trung tâm cũng hợp tác hỗ trợ nhau trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ CNTT-TT gồm: phối hợp triển khai xây dựng các dự án CNTT-TT; trao đổi kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng. Ngoài ra, cùng hợp tác hỗ trợ lẫn nhau về nghiệp vụ bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin.

Các Trung tâm thống nhất sẽ thiết lập kênh hỗ trợ phát triển trao đổi thông tin trực tuyến, qua đó, có thể trao đổi nhanh, thường xuyên và cập nhật các yêu cầu trao đổi, hỗ trợ qua kênh thông tin này.

Bên cạnh đó, các Trung tâm sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, giới thiệu các sản phẩm, các ứng dụng CNTT nhằm tuyên truyền và mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ CNTT-TT.

“Chúng tôi có chung mong muốn là phát huy tối đa các lợi thế để hỗ trợ cho nhau, cùng nhau thúc đẩy phát triển lĩnh vực CNTT-TT, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên” ông Nguyễn Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc ký kết là các hoạt động bên lề bao gồm chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống giữa các Trung tâm CNTT-TT các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nguồn: ictnews.vn