Cà Mau: Đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý tàu cá thông minh

Cà Mau đang nghiên cứu triển khai hệ thống quản lý tàu cá thông minh. Ảnh minh họa: Internet

Ông Trần Quốc Chính, Phó Giám đốc Sở TT&TT Cà Mau cho ICTnews biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo về việc tham mưu triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hàng hải của tỉnh Cà Mau. Sau khi nghiên cứu, bàn bạc và thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, Sở TT&TT Cà Mau đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng hệ thống quản lý tàu cá trên địa bàn.

Theo ông Chính, hiện nay việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tình trạng ngư dân khai thác thủy hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá nước ngoài xâm nhập, đánh bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam diễn biến phức tạp và ngày càng có chiều hướng tăng. Ngành nông nghiệp Cà Mau chưa có hệ thống quản lý đáp ứng với tình hình mới. Từ thực tế này, tại Cà Mau rất cần thiết phải thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý tàu cá trên địa bàn, phù hợp với xu thế của thế giới về ứng dụng CNTT trong quản lý.

Ông Chính cho biết, Cà Mau xác định sẽ xúc tiến nhanh việc triển khai IoT trong quản lý tàu cá bởi vì đây là một việc khá bức thiết trong tình hình hiện nay. Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống IoT là ngoài việc quản lý tàu cá ngư dân của nước ta xâm lấm ra vùng biển nước bạn thì còn có tác dụng quản lý vùng biển Việt Nam. Hệ thống sẽ tự động cảnh báo ngư dân của ta khi họ tiến gần đến vùng biển nước ngoài. Cà Mau sẽ đặt hàng doanh nghiệp sản xuất thiết bị quản lý hành trình tàu cá, sau khi có thiết bị sẽ tuyên truyền vận động ngư dân sử dụng và nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ một phần cho ngư dân. Việc áp dụng hệ thống quản lý này sẽ theo nguyên tắc vừa là quy định vừa là bắt buộc các tàu cá phải áp dụng.

Sở TT&TT Cà Mau đã đưa ra 28 tiêu chí cho phần mềm và thiết bị để áp dụng. Ví dụ như cảnh báo ngư trường, cảnh báo thời tiết, cung cấp thông tin tuyên truyền của nhà nước. Sau đó Sở TT&TT đã làm việc với 3 doanh nghiệp là Viettel, VNPT, Đài Thông tin duyên Hải, mỗi đơn vị đều có một lợi thế riêng trong việc cung cấp thiết bị thông tin hàng hải, tuy nhiên qua đánh giá thì cả 3 doanh nghiệp đều chưa có thiết bị đáp ứng đủ tiêu chí mà Sở TT&TT Cà Mau đưa ra.

Hiện tại, cả 3 đơn vị này vẫn tiếp tục nghiên cứu thiết bị ứng dụng cho đủ điều kiện đặt ra, theo dự kiến đến tháng 2/2018 sẽ có thiết bị để đưa ra thí điểm. Dự kiến, mỗi đơn vị sản xuất khoảng 20-30 thiết bị cho cả các tàu gần bờ và xa bờ để đưa ra thí điểm. Sau khi thí điểm thành công sẽ sản xuất đại trà để áp dụng.

Ông Chính cũng cho hay, việc xây dựng hệ thống phần mềm không có gì khó khăn, các doanh nghiệp có thể đáp ứng được. Khó khăn nhất hiện nay là sản xuất thiết bị phần cứng để đáp ứng yêu cầu quản lý tàu cá đánh bắt xa bờ, gần bờ. Do đó Sở TT&TT Cà Mau đã đề xuất UBND tỉnh cho các đơn vị cung cấp hệ thống quản lý tàu cá từng bước cho thí điểm sản phẩm, nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng được tiêu chí theo yêu cầu giải pháp quản lý của ngành và của tỉnh, sau khi các sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng được sẽ căn cứ để tuyển chọn đơn vị tham gia cung cấp thiết bị ở giai đoạn tiếp theo.

Sở TT&TT Cà Mau đã tham mưu cho UBND tỉnh cho tiến hành khảo sát và lập dự án đầu tư “Triển khai hệ thống quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là chủ đầu tư. Dự án này sẽ sử dụng nguồn vốn kinh tế sự nghiệp ứng dụng CNTT năm 2017-2018.

Cũng theo ông Chính, dự kiến tháng 2/2018 sẽ có thiết bị đưa vào thí điểm, đến cuối năm 2018 có thể chính thức triển khai được dự án.

Nguồn: ictnews.vn