Sáng ngày 12/01/2018, Bưu điện thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng: Năm 2017, Bưu điện Đà Nẵng đạt doanh thu hơn 199 tỷ đồng đạt 113% kế hoạch năm, tăng 45% so với 2017; chênh lệch thu chi hơn 18 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm; Năng suất lao động bình quân là 332 triệu đồng/người/năm tăng 7% so với 2017; Thu nhập bình quân là hơn 8 triệu đồng/tháng. Bưu điện Đà Nẵng đã đổi mới tổ chức sản xuất, mở rộng mạng lưới nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt, đã nâng cấp 10 điểm BĐVHX lên thành điểm BĐVHX đa dịch vụ. Doanh thu bình quân diểm BĐVHX Đà Nẵng nằm trong top đầu của Tổng công ty bưu điện Việt Nam.

Định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng cho biết: Năm 2018, Bưu điện Đà Nẵng sẽ nỗ lực tham gia sâu rộng vào các dịch vụ công của các cơ quan nhà nước; Tiếp tục phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ; Làm mới các dịch vụ hiện có để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng; Đón đầu các ứng dụng CNTT mới của Tổng công ty Bưu điện vào sản xuất kinh doanh của đơn vị...nhằm hoàn thành các  mục tiêu đề ra: doanh thu phát sinh 252 tỷ đồng, tăng 26% so với 2017; Chênh lệch thu thu chi đạt hơn 15 tỷ đồng; Năng suất lao động hơn 376 triệu đồng/người/năm, tăng 13% so với 2017.

Bưu điện Đà Nẵng: 100% điểm bưu điện văn hóa xã tiếp nhận dịch vụ hành chính công

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng (thứ tư từ phải qua ) giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Đà Nẵng trong bối cảnh thị trường dịch vụ bưu chính cạnh tranh gay gắt. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh yêu cầu CBCNV Bưu điện Đà Nẵng cần đổi mới tư duy, nghiên cứu đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường, thực hiện kinh doanh cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ hướng tới làm hài lòng khách hàng; Tích cực phối hợp với Sở TT&TT và các sở ngành của thành phố Đà Nẵng tăng cường thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Đà nẵng và Tổng công ty bưu điện Việt Nam, tiếp tục triển khai hiệu quả quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả các dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nâng cao chất lượng dịch vụ mang lại lợi ích sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bưu điện Đà Nẵng: 100% điểm bưu điện văn hóa xã tiếp nhận dịch vụ hành chính công

Trao cờ thi đua của Bộ TT&TT cho Bưu điện Đà Nẵng 2.

Đề nghị Bưu điện Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người có công, đẩy mạnh việc nâng cấp các điểm BĐVHX trở thành các bưu cục có cơ sở vật chất khang trang. Điểm BĐVHX không chỉ cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát mà còn là nơi tiếp nhận trả kết quả dịch vụ hành chính công cho người dân ở vùng nông thôn, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: ictnews.vn