Bộ TT&TT thuê dịch vụ CNTT tập trung với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng

Theo Kế hoạch mới được phê duyệt, khung thời gian thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng tối thiểu là 5 năm, từ năm 2018 - 2022 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 904/QĐ -BTTTT phê duyệt “Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng giai đoạn 2018-2022” do Trung tâm Thông tin Bộ chủ trì xây dựng và triển khai.

Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch thuê dịch vụ CNTT của Bộ TT&TT là một nỗ lực nhằm triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Thực hiện chủ trương này, tháng 12/2017, Bộ TT&TT đã ra Quyết định 2286/QĐ-BTTTT về việc giao đơn vị chủ trì thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng giai đoạn 2018-2022.

Kế hoạch nêu rõ, mục đích triển khai thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng là nhằm thuê nhà thầu cung cấp dịch vụ CNTT bao gồm các trang thiết bị hạ tầng CNTT, triển khai hệ thống mạng cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện để phục vụ nhu cầu trong công tác quản lý, làm việc của cán bộ chuyên viên các đơn vị đang làm việc tại tòa nhà cục Tần số vô tuyến điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tập trung để tận dụng tối đa tài nguyên, trang thiết bị giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Thuê dịch vụ CNTT tập trung trong đó đã bao gồm cả thiết kế và quản trị hệ thống mạng tập trung để đảm bảo hệ thống luôn được vận hành thông suốt, ổn định, có khả năng an toàn bảo mật cao và phòng chống được các cuộc tấn công.

Cũng theo Kế hoạch mới được phê duyệt, về nhu cầu thuê dịch vụ tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, có 12 đơn vị thuộc Bộ TT&TT với tổng số lượng trên 600 cán bộ chuyên viên chuyển đến làm việc tại Tòa nhà là các Cục, các Trung tâm, các Viện và các đơn vị sự nghiệp khác (không bao gồm Cục Tần số vô tuyến điện), với khoảng 600 người dùng, tập trung làm việc tại 6 tầng, từ tầng 4 tới tầng 9 của tòa nhà.

Việc thuê dịch vụ cần đảm bảo các yêu cầu: khả năng sẵn sàng cung cấp dịch vụ CNTT theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thuê; đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các dịch vụ CNTT theo quy định của Bộ TT&TT; các nhà cung cấp dịch vụ CNTT phải tuân thủ các quy định về chất lượng, phương thức cung cấp dịch vụ và các quy định khác trong Kế hoạch thuê dịch vụ này.

Nội dung Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT gồm có: Thuê dịch vụ của doanh nghiệp để cung cấp đường truyền, hệ thống mạng LAN cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện nhằm phục vụ nhu cầu trong công tác quản lý, làm việc của 12 đơn vị thuộc Bộ đang làm việc tại tòa nhà này. Cụ thể, sẽ cung cấp trang thiết bị, hạ tầng CNTT, lắp đặt và cài đặt hệ thống theo thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng mạng LAN, truy cập Internet cho người dùng. Có khả năng mở rộng kết nối 3 điểm trụ sở Bộ TT&TT - 18 Nguyễn Du, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng và tòa nhà Cục Viễn thông - đường Dương Đình Nghệ.

Đồng thời, cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống mạng tập trung để đảm bảo hệ thống luôn được vận hành thông suốt, ổn định, an toàn, bảo mật cao, phòng chống được các cuộc tấn công, và sẵn sàng mở rộng, kết nối khi có nhu cầu. Tận dụng tối đa tài nguyên, trang thiết bị giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Đơn vị được giao chủ trì triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT tập trung đối với hạ tầng CNTT tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng giai đoạn 2018-2022” là Trung tâm Thông tin Bộ TT&TT. Khung thời gian thuê dịch vụ tối thiểu là 5 năm, từ năm 2018 - 2022, trong đó dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong Quý 2 - Quý 3/2018; Ký kết hợp đồng thuê dich vụ và triển khai thuê dịch vụ trong Quý 3/2018.

Nguồn: ictnews.vn