Bộ GD&ĐT tiến hành khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT trong giáo dục đại học

Với các cơ sở giáo dục đại học, Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ áp dụng phương thức học tập kết hợp, phát triển một số mô hình đào tạo trực tuyến - cyber university (Ảnh minh họa).

Trung tuần tháng 3/2018, Cục CNTT của Bộ GD&ĐT đã khởi động triển khai kế hoạch khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm trên toàn quốc.

Trong công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm, Bộ GD&ĐT cho biết, ngày 26/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”. Thực hiện Đề án này, Bộ GD&ĐT có chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đại học và hệ thống thông tin quản lý kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong năm 2018.

“Để triển khai Quyết định 117 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ nêu trên, Bộ GD&ĐT tổ chức khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm qua phiếu khảo sát”, công văn của Bộ GD&ĐT nêu.

Theo Cục CNTT thuộc Bộ GD&ĐT, với tổng số 47 mục thông tin khảo sát, ngoài thông tin chung về cơ sở đào tạo và quy mô đào tạo, mẫu phiếu khảo sát yêu cầu các cơ sở giáo dục và các trường cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ các hoạt động dạy-học và nghiên cứu khoa học tại đơn vị mình tập trung vào các nhóm nội dung: Hạ tầng thiết bị CNTT; Trung tâm dữ liệu (Data Center); Đào tạo CNTT và Truyền thông; Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị; Thư điện tử; Thông tin phục vụ công tác đánh giá, kiểm định; Thư viện điện tử và học tập trực tuyến e-learning.

Trong đó, về hạ tầng thiết bị CNTT, các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm được đề nghị cung cấp thông tin về: tổng số linh kiện máy tính dành cho nghiên cứu, học tập; tốc độ đường truyền Internet đang triển khai tại đơn vị; các đối tượng đang được mạng Wi-Fi đơn vị cung cấp; các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin đã được triển khai tại đơn vị; các giải pháp bảo mật và vận hành hệ thống đã được triển khai cho các hệ thống của đơn vị; đơn vị đã ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hay chưa.

Hay với nhóm nội dung đào tạo CNTT và Truyền thông, những thông tin được khảo sát gồm có: Đơn vị có đang tạo chuyên ngành tin tức công nghệ mới nhất thông tin (CNTT) hoặc điện tử viễn thông (ĐTVT) không? đơn vị đang đào tạo sinh viên CNTT theo chương trình nào (đào tạo chương trình cơ bản (thông thường); đào tạo chất lượng cao, hệ tài năng; liên kết đào tạo quốc tế; khác)? số lượng các môn học được dạy học bằng ngoại ngữ? các kỹ năng mềm, kỹ năng bổ sung nào được đào tạo cho sinh viên chuyên ngành CNTT…

Cục CNTT – Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT của Bộ nói chung và làm căn cứ đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả Quyết định 117 ngày 26/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Được phê duyệt tại Quyết định 117 ngày 26/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” hướng tới mục tiêu tăng cường ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT ở trung ương và các địa phương; đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học và công tác quản lý tại các cơ sở GDĐT trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của Đề án bao gồm: về quản lý giáo dục, hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục và đào tạo; phấn đấu 100% các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 70% cuộc họp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục và đào tạo được áp dụng hình thức trực tuyến; 70% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp (blended learning); 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4.

Trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý, đối với các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 hình thành Cổng thông tin thư viện điện tử toàn ngành liên thông, chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo; áp dụng phương thức học tập kết hợp; phát triển một số mô hình đào tạo trực tuyến (cyber university).

Nguồn: ictnews.vn